shopping cart image
Количката е празна
Общо: 0.00 лв.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА ecovariant.com


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ си посредством Интернет магазина / www.ecovariant.com /.
2.Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С натискане на бутона "ПОТВЪРДИ", ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
3. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.ecovariant.com , съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.
4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.ecovariant.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
5. След кликване на бутона "ПОТВЪРДИ", ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в КОШНИЦАТА. Това действие има правно обвързваща сила.
6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.
7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.ecovariant.com .
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка, чрез имейл на delfinkv@abv.bg.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин в полученият потвърдителен имейл.
4. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
5. В случай, когато изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ecovariant.com .
3. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
4. ТЪРГОВЕЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

IV. ИЗМЕНЕНИЯ
1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия по свое усмотрение, във връзка и на основание промени в законодателството.
2.ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.


V.ПОРЪЧКА
1.Поръчката на стоки от електронният магазин www.ecovariant.com се прави, като се натисне бутон „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА” под снимката на съответната стока.
2.При натискане на бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА”, КЛИЕНТА приема ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, поместени на страницата „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА”.
3.След получаване при нас на Вашата поръчка, същата ще бъде обработена от наш представител и ще получите потвърдителен имейл.
4.Потребителят има право да се откаже или коригира грешно изпратена заявка, като уведоми за това си действие "Делфин КиВ” ЕООД, по посоченият в потвърдителният имейл начин.
5.При междувременна промяна в статуса на даден артикул или подробности по доставката ще се свържем с Вас на посочените телефони за контакт и/или по и-мейл.

VI.ЦЕНИ
1.В зависимост от условията на конкретният производител или вносител цените на продукти , като правило, са с включен ДДС 20% , изключенията от това правило са отбелязани на съответната страница с продукти, които са без ДДС.
2. За всяка конкретна поръчка, клиентът получава автоматично потвърдителен имейл с данни за поръчката, клиента и възможност за корекции в случай на допусната грешка.
3. Клиентът получава втори имейл с указание за дължимата сума, начинът на плащане, срокът и начинът за доставка.
4.Потребителите заплащат цената, която е в BGN (лева) и актуална към момента на заявяване на поръчката.
5.В сумата на поръчката Ви не е включена стойността на доставка, ако това изрично не е договорено с ТЪРГОВЕЦА. Същата се заплаща по цени на транспортната/куриерската фирма при доставката
6.Стойността на пратката Ви се формира от цената на продуктите и цената за услугата по тяхната доставка.
7.Удостоверяването на стойността по сделка става със съответно приложен към пратката фискален документ и оригинална фактура.
8."ДЕЛФИН КиВ " ЕООД си запазва правото да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на своите клиенти.
9.При допуснати технически грешки в публикуването на сайта www.ecovariant.com , „ДЕЛФИН КиВ” ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

VII. ПЛАЩАНЕ
1. В зависимост от стоката /групите стоки/, разплащанията се осъществяват по банков път, с наложен платеж или комбинирано. За всеки конкретен случай, в зависимост от условията на вносителя/производителя, клиента се уведомява за начина на плащане с имейла по т.VI.3.
2.При плащания от чужбина моля, упоменете в платежния документ за "Разпределение на таксите", че всички банкови такси (банка на Получател и банка на Наредител) са за сметка на купувача (Наредителя).
3. Плащане в брой с "Наложен платеж", стойността на поръчката, или нейният остатък, както и транспортните разходи, се заплаща в момента на доставка на адрес или получаване в офис на куриерската фирма.

ВНИМАНИЕ
Отказ при доставяне или непотърсване на пратка, като действия на купувача относно поръчаните стоки се приема за отказ от електронния договор по сделката с www.ecovariant.com за покупката им. "ДЕЛФИН КиВ"-ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребитлят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

4.Просрочване на регламентираните от съответната куриерска служба срокове за безплатно съхранение е съпътствано с дължими разходи по престой на пратката, като същите са за сметка на купувача.
5. Отказ от електронен договор при доставка без валидни причини се счита за злоупотреба от страна купувача с установените норми за търговия.
6. "ДЕЛФИН КиВ" ЕООД се стреми да удовлетворява клиентите си по най-добрия начин, като дава сигурна гаранция за връщане на покупката, съгласно условията при които е направена и в рамките на указаните срокове.

VIII. ДОСТАВКА И СРОКОВЕ
1.Вашата поръчка се получва от нас независимо от това дали плащането е направено. При проблем с плащането или при желание да платите по друг начин, моля свържете се с нас.
2.Вашите поръчки ще бъдат обработени в деня на получаването, ако са постъпили до 16 ч.
3.Поръчки постъпили след 16 ч. ще бъдат обработвани на следващия работен ден.
4."ДЕЛФИН КиВ" ЕООД си запазва правото да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на заявената от Вас поръчка. Това може да бъде направено във всички случаи на съмнение за коректността на информацията за потребителя, адресните данни.
5. Начинът и сроковете на доставка за всеки конкретен случай са указани в имейла по т.VI.3.
6. "ДЕЛФИН КиВ" ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за случаите на забава по вина на куриера, извършващ доставката, поради невярна адресна информация на Потребителя и/или поради независещи от Продавача форсмажорни обстоятелства.
7. Адрес за получаване на пратката е посочения от Вас адрес в регистрацията или указан допълнително съответен офис на куриера (до поискване от клиента).
8. Във всякакви случаи на възможно забавяне извън посочените срокове за доставка Вие ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

IX. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
1. Потребителят има право да откаже заявената от него стока само ако:
* Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
* Стоката и/или нейната опаковка е била повредена при транспортиране.Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера и незабавно да уведоми наш сътудник на 0889 653 853.
*"ДЕЛФИН КиВ" ЕООД съветва Потребителите при съмнение за повреда вследствие на транспорт винаги да проверяват при получавене състоянието на стоката. Правете това в присъствие на служител на куриерската служба.
2. За действия по рекламация потребителят е длъжен да уведоми "ДЕЛФИН КиВ" ЕООД в рамките на 7 (седем) работни дни.
3. При приемане на пратката от Потребителя без забележки по външния вид на опаковките, всички и всякакви претенции за такива впоследствие са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
4. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен наш сътрудник на тел.0889653853 Потребителят губи правото си за привеждане от нас на констатираните външни видими дефекти в съответствие с предмета на сделката.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:
1. Гаранцията на изделието е в сила само при монтаж и пускане в експлоатация от екип на „ДЕЛФИН КиВ” ЕООД и ползуването му е съгласно инструкциите му за употреба.
2. Рекламации за закупена стока се приемат на адреса на "ДЕЛФИН КиВ" ЕООД, като задължително се прилагат Гаранционна Карта и Касов бон (Фактура), евентуален Протокол установяващ дефекта на стоката
3. При предявявяне на рекламацията е необходимо Потребителят да транспортира стоката до мястото на продажбата и/или до посочен от Продавача сервиз, освен ако в Гаранционната карта не е отбелязано друго.
4. Гаранционният срок за изделието е упоменат в неговата гаранционната карта.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване указана в документа за покупко-продажба.
5. Не подлежат на гаранционно обслужване всички външни части на изделието увредени по невнимание на клиента.Устройства, уреди и аксесоари ползувани извън предназначението им или в условия извън указаните в инструкцията за ползуване.
6. Случаите в които гаранционното обслужване може да бъде отказано са посочени в съотвътната Гаранционна карта на изделието.
7. При възникване на проблем с вашата стока проверете дали в инструкциите не се споменава нещо за решаването му от Вас и ако не свържете се с нас.
8. Ще бъдете информирани за евентуалната дата за завършване на ремонта и неговата цена му.
9. Производителя и търговеца не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи от дефекта или престоя на изделието в сервиза и не са длъжни да осигурява оборотно друго изделие.
10. В условията на извънгаранционен ремонт трудът, разходите по транспорт и частите заменени при отремонтирането на изделието се заплащат от Потребителя съобразно извършената услуга.


login